Finał XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego - wyniki

 

We wtorek 9 maja, w naszej Placówce, odbył się finał XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego pod hasłem "Badam i obserwuję". Wzięło w nim udział 21 uczniów z 16 szkół. Wyłonieni oni zostali podczas eliminacji szkolnych, dzielnicowych i łódzkich, w których uczestniczyło ponad 600 uczniów z 68 szkół podstawowych Łodzi i okolicznych miejscowości.

Konkurs organizowany jest w 3 etapach, których zakres tematyczny zbieżny jest z układem treści podstawy programowej przedmiotu przyroda w myśl zasady:  „Poznaj to co najbliższe, abyś mógł zrozumieć świat”.
Uczniowie podczas etapów szkolnego i dzielnicowego rozwiązują zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu objętego podstawą programową przedmiotu przyroda.

Eliminacje łódzkie składają się z 2 części, teoretycznej i praktycznej.

Organizatorem konkursu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W tym roku szkolnym partnerem konkursu jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne przy ul. Pomorskiej 16 w Łodzi.

Podczas części praktycznej uczniowie przygotowywali i prezenowali przed komisją konkursową doświadczenia przyrodnicze. Ocenie podlegała zarówno część merytoryczna wystąpienia (postawienie pytania badawczego, hipotezy, dobór materiałów do doświadczenia, obserwacje i wyciągnięte na ich podstawie wnioski) jak również sama prezentacja, swoboda wypowiedzi, posługiwanie się słownictwem przedmiotowym.

Etap praktyczny eliminacji łódzkich był bardzo wyrównany. Jury w składzie:

  • Anna Romańska - przewodniczący komisji konkursowej - doradca metodyczny przyrody ŁCDNiKP
  • Remigiusz Jabłoński - nauczyciel fizyki Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Łodzi
  • Stanisław Węcław - nauczyciel fizyki Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sterfelda w Łodzi

po burzliwych obradach i zliczeniu punktów z części teoretycznej i praktycznej wyłoniło 6 laureatów XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego, którymi zostali:

I miejsce

  • Zuzanna Majchrowska - Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi - opiekun p. Ewa Studnicka

II miejsce

  • Weronika Hetych - Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi - opiekun p. Joanna Latoszek
  • Patryk Twardowski - Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi - opiekun p. Ewa Studnicka

III miejsce

  • Julianna Adamczewska - Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi - opiekun p. Ewa Studnicka

Wyróżnienia

  • Piotr Adamczyk - Szkoła Podstawowa nr 79 - opiekun p. Piotr Bazela
  • Kacper Komasiński - Szkoła Podstawowa nr 5 - opiekun p. Katarzyna Kopczyńska

Więcej na stronie Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Additional information