Konferencja Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć.

Łódź, 20 maja 2017 r.

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
ul. Pomorska 16A

Ponad 30 uczestników Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć (SOPiZ) Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) spotkało się na ogólnopolskiej konferencji w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi – Filii nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym przy ul. Pomorskiej 16.

Kilka minut po godz. 10. wszystkich zgromadzonych powitał Remigiusz Jabłoński, sekretarz OŁ PTMA oraz pracownik PiOA i zaprosił do oficjalnego otworzenia konferencji gospodarza placówki - dyrektora Andrzeja Gruszczyńskigo wraz z kierownikiem Marcinem Wojtczakiem. Słowa zadowolenie z przybycia tak wielu obserwatorów wyraził prezes PTMA Mieczysław Jagła.

O obserwacjach i nadziei wysłuchania nowości związanych z obserwacjami zjawisk mówił także prezes honorowy PTMA – dr Henryk Brancewicz.. Spotkanie prowadził wiceprezes Oddziału Łódzkiego PTMA, przewodniczący sekcji prof. dr. hab. Marek Zawilski.

Na początku przedstawił on 38-letnią historię SOPiZ, zakres prowadzonych obserwacji, ewolucję sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego, a także aspekty współpracy zagranicznej Sekcji. Przedstawił także wyniki analiz obserwacji zakryć brzegowych gwiazd przez Księżyc w latach 1990- 2007, co było możliwe do zanalizowania dopiero przy pomocy obecnie posiadanego oprogramowania Occult.

Z kolei Wojciech Burzyński (O/PTMA w Białymstoku) omówił stan istniejący w zakresie rodzajów obserwowanych zjawisk, nowoczesnego sprzętu i sposobów raportowania wyników.

Kontynuując tę tematykę, Leszek Benedyktowicz (O/PTMA w Krakowie) przedyskutował wymagania, jakie powinny spełniać kamery do obserwacji zakryciowych, tak w zakresie ich parametrów, jak i w zakresie współpracy ze służbą czasu. W czasie obrad zaprezentowano także posiadany sprzęt oraz nowe pomysły na jego poszerzenie.
 

Gabriel Murawski (O/PTMA w Białymstoku) przedstawił następnie własne osiągnięcia dotyczące obserwacji tranzytów planet pozasłonecznych (jest to możliwe nawet przy pomocy sprzętu amatorskiego).
 

Wojciech Burzyński omówił dalej plany wyprawy na zaćmienie Słońca do USA w dniu 17 sierpnia b.r.

Na zakończenie Marek Zawilski zaprezentował odnalezione informacje na temat wielkiego zaćmienia Słońca, obserwowanego w Polsce w r. 1706.
 

Konferencja odbyła się dzięki uprzejmości CZP, zaangażowaniu uczestników OŁ PTMA wraz z prezesem Mieczysławem Borkowskim oraz dofinansowaniu PTMA.

PROGRAM konferencji SOPiZ

10:00 Otwarcie konferencji

Powitanie uczestników przez kierownictwo placówki - Dyrektor Andrzej Gruszczyński, Kierownik Marcin Wojtczak

Zagajenie: prezes PTMA Janusz Jagła
prezes O.PTMA /Łódź Mieczysław Borkowski

10:15 Marek Zawilski: Z historii działalności SOPiZ
10:30 Wojciech Burzyński: Obserwacje zjawisk zakryciowych - aktualne standardy, nowości i trendy
11:00 Dyskusja

11:15 Leszek Benedyktowicz: Kilka słów o kamerach do zakryć
11:30 Wojciech Burzyński: Testy i obserwacje za pomocą kamery integracyjnej NOVUS NVC GDN5811C-2 -10 min
11:40 Tomasz Wężyk: Kilka słów o skonstruowanym inserterze czasu
12:00 Piotr Smolarz: Tani inserter czasu
12:15 Przerwa kawowa

12:30 Dyskusja
12:45 Gabriel Murawski: Obserwacje tranzytów planet pozasłonecznych
13:10 Wojciech Burzyński: Wyprawa PTMA na całkowite zaćmienie Słońca - USA 2017
13:25 Marek Zawilski: 311 lat spóźnieni – ciekawe ślady z przeszłości

13:40 Dyskusja podsumowująca; plan pracy na najbliższy okres

Wojciech Burzyński: Zakrycia asteroidalne i brzegowe w 2017 r

14:15 Zakończenie obrad

Konferencja, ze względów organizacyjnych,  przeznaczona jest dla członków SOPiZ oraz zainteresowanych członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Additional information