Eksperymentarium mieści się w pomieszczeniu przygotowanym pod nowe planetarium – salę do prezentacji nieba. Pomysłodawcą i twórcą tego "fizycznego laboratorium" był dr Bogusław Malański, nauczyciel pracujący w Planetarium Łódzkim. Pierwsze, pojedyncze proste doświadczenie zostały zaprezentowane w roku 2009.

eksperymentarium1

eksperymentarium1

Pierwsze pomoce dydaktyczne gromadzone przez dr Bogusława Malańskiego do prezentacji podczas zajęć.

W kolejnych latach sukcesywnie wprowadzano nowe doświadczenia, czyniąc eskperymentarium bardziej ciekawym dla młodzieży i nie tylko. Eksperymenty przyczyniają się do lepszego poznania świata fizyki, dlatego też przyjęły formę pokazów wyjazdowych.  W lipcu 2012 dr Bogusław Malański poprowadził ostatnie zajęcia przy współpracy z panem Remigiuszem Jabłońskim, który od początku wspierał powstanie eksperymentarium.


Pokaz doświadczeń związanych z wykorzystaniem energii słonecznej - kwiecień 2012 ( przed budynkiem PiOA ).

 

We wrześniu 2012 odszedł wybitny fizyk, pomysłodawca, wykładowca North-West University South Africa, współautor wielu podręczników, a przede wszystkim  nauczyciel Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi.

Decyzją Rady Pedagogicznej, 19 czerwca 2013 roku, sala uroczyście otrzymuje nazwę – Eksperymentarium im. Dr. Bogusława Malańskiego.

 

 

Eksperymenty - jak najbardziej warto je kontynuować. Tego nigdzie indziej nie oferują w Łodzi, zwłaszcza eksperymentów z wyjaśnieniem.  

Jedno z ostatnich podsumowań Bogusława Malańskiego.

 

Twórca odszedł, ale eksperymentarium prężnie działało, kontynuując prezentację licznych  zjawisk fizycznych i jednocześnie wzbogacająć swoje zasoby wyposażenie. Spełnieniem marzeń fizyków korzystających z eksperymentarium stał się fakt uruchomienia modelu wahadła Foucaulta.


Wahadło Foucaulta – jedyne takie wahadło w Łodzi, które jest dowodem na to, że Ziemia się obraca!

Wahadło zainstalowane w Łódzkim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym jest pierwszą taką pomocą dydaktyczną w Łodzi. Długość wahadła wynosi 6,3m, ciężar 23kg. Już w ciągu 10 minut dla Łodzi widoczne jest odchylenie od pierwotnej płaszczyzny o około 2 stopni.

smartresize
Eksperymentarium w Łódzkim Planetarium, rok 2013.

Additional information