Doświadczenia w eskperymentarium.

Wśród eksperymentów możliwych do zaprezentowania warto m. in. zwrócić uwagę na:

- doświadczenia związane z energią słonecznąprezentujące wykorzystanie baterii słonecznych w nawiązaniu do zasilania sond kosmicznych, alternatywnych źródeł energii wprowadzanych jako ekologiczne sposoby zasilania gospodarstw, a także zjawisk optycznych – „jak rozpalić ognisko”.


Różnego rodzaju baterie słoneczne.

Od przestrzeni kosmicznej po życie na Ziemi – radioodbiorniki, ciekawa konstrukcja „solarnych gadżetów” , samochodziki na baterie słoneczne, itp. są przykładami zastosowania beterii słonecznych.

- doświadczenia z polem elektomagnetycznym – od prostych elektromagnesów do zjawiska indukcji prądów w przewodnikach o ciekawych przekrojach… Można także dowiedzieć się, jak zbudować prosty model silnika elektrycznego, wykorzystując ogólnodostępne materiały, jak działa kuchenka indukcyjna, czy transformator...

 

- doświadczenia z optykąeksperyment ze światłowodem, hologram oszukujący wzrok ludzki, zjawiska związane z odbiciem i załamaniem światła, obserwacja widma promieniowania różnych źródeł światła.

 

- eksperymentami z ciśnieniem- podciśnieniem… doświadczenia wykorzystujące różne właściwości - cieczy i gazów – magiczny nurek, zapełnianie butelki wodą, zagadnienia związane z prawem Bernoulliego – jak unoszą się samoloty, lewitująca kula, przyciągający wydmuch powietrza…

 

- zjawiskami związanymi z punktem ciężkości, środkiem ciężkościkonstrukcja bez połączeń, „pozornie wznoszące się ciała”….

 

- wahadła do prezentacji zjawiska rezonansu i przenoszenia drgań – pomoc do omówienia zagadnień związanych z rezonansem, wykorzystująca różnej długości wahadła. Ciekawa, czasem zagadkowa konstrukcja pokazująca, że nie zawsze najbliższa kula „współpracuje”.

 

Zaletą eksperymentarium jest to, iż cześć doświadczeń można wykonać samemu w warunkach domowych,  z  ogólnie dostępnych materiałów!

Wystarczy być uważnym słuchaczem i obserwatorem, by zapamiętać, przymyśleć i odtworzyć ciekawe oraz fascynujące doświadczenia imponując rówieśnikom.

 

 

 

Serdecznie zaprasamy!

Additional information