Przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej utrwalony na tle Księżyca

Astronom-amator Thierry Legault sfilmował przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle Księżyca będącego w pierwszej kwadrze. Rezultat jest po prostu fantastyczny. Wydarzenie zostało nagrane z okolic francuskiego miasta Rouen, z którego pochodzi astronom.

Materiał wideo ma imponującą rozdzielczość. Wyraźnie widać na nim wielkie kratery oraz okazałe łańcuchy górskie na Księżycu, które zazwyczaj mogą podziwiać tylko mieszkańcy MSK. Oglądając film w zwolnionym tempie, można dokładnie wskazać główne moduły stacji oraz jej wielkie panele słoneczne. To niezwykłe, zważywszy na fakt, że porusza się ona z prędkością blisko 28 000 km/h.

Czytaj więcej

Additional information