PROTEST PRACOWNIKÓW PIOA

 

Zachęcamy wszystkich, szczególnie tych,
którzy odwiedzają naszą Placówkę do wyrażenia swojej opinii w tej sprawie!

Szanowni Państwo,

Z ogromną przykrością zawiadamiamy o zamiarze likwidacji Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego przegłosowanym na zebraniu Komisji Edukacji Rady Miejskiej w dniu 08.12.2015.

Jednocześnie informujemy, iż zostały ogłoszone konsultacje społeczne w tej sprawie oraz w sprawie likwidacji innych placówek oświatowych. Ostateczna decyzja dotycząca losów Naszego Planetarium w dużej mierze będzie zależała od wyników tych konsultacji. W związku z tym prosimy o poparcie dalszego istnienia Planetarium jako placówki oświatowej prowadzącej zajęcia lekcyjne i stałe koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków.

W załączeniu przesyłamy formularz konsultacji, który wraz z dodatkowymi informacjami jest zamieszczony również na stronie internetowej placówki www.planetarium.org.pl. Prosimy o wypełnienie go i przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 11-21.12.2015 do godz. 14:00 czyli w czasie trwania konsultacji .

Informujemy również, iż w opisie placówki zamieszczonym w formularzu są informacje niezgodne z prawdą, a porównywanie nas z EC1, która będzie placówką o charakterze komercyjnym jest zupełnie nieuzasadnione. W odpowiedzi wystosowaliśmy protest do wiceprezydenta Tomasza Treli, który w piśmie z 31.03 bieżącego roku skierowanym do dyrektora Planetarium zapewniał, iż zasadność prowadzenia Planetarium jako placówki edukacyjnej jest bezsporna. Treść tego protestu zamieszczonego na naszej stronie internetowej przesyłamy również do Państwa wiadomości.

W dniu 15.12.2015 w godz. 17-20:00  w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 przy ul. Zawiszy Czarnego 39 w Łodzi odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta, podczas którego można będzie wyrazić swoją opinie na temat placówki. W dniach 11-21.12.2015 będzie także działać forum internetowe pod adresem http://forum.samorzad.lodz.pl.

Prosimy o poparcie naszej sprawy w wybranej przez Państwa formie. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa poparciu również w następnych latach szkolnych będziemy mogli prowadzić bezpłatne zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej dla łódzkich dzieci.

                                                                                  Pracownicy SOPP Planetarium i Obserwatorium                

                                                                                  Astronomicznego w Łodzi

------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych - czytaj

Formularz konsultacji społecznych
[>>>.doc] [>>>.pdf]

Uwaga!

Dane przedstawione w formularzu konsultacji społecznych dotyczące naszej Placówki są nieprawdziwe, dlatego zamieszczamy poniżej nasz Protest z wyjaśnieniem!

----------------------------------------

Zapoznajcie się z Protestem pracowników PiOA

Wyraź swoją opinię na Forum Urządu Miasta Łodzi


Łódź, 2.12.2015 r.

PiOA/ 921 /2015r.

Sz. Pan Tomasz Trela
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

PROTEST

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

         W związku z uzasadnieniem zawartym w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 2367/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 listopada 2015 r.  dotyczącego formularza  o konsultacjach społecznych projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź, zwracamy się z prośbą o pilne sprostowanie przedstawionych tam nieprawdziwych danych dotyczących naszej działalności jako placówki edukacyjnej. Te fałszywe dane i liczby powinny być niezwłocznie poprawione, gdyż wprowadzają w błąd osoby chcące uczestniczyć w konsultacjach i mogą wpłynąć na ich wynik.

Poniżej przedstawiamy frekwencję na zajęciach i imprezach otwartych w SOPP Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Arego Sternfelda w Łodzi w roku szkolnym 2014/15.

W zajęciach 40 kół zainteresowań brało udział 462 uczniów szkół i przedszkolaków , co daje średnio prawie 12 uczniów na każdym z kół. Świadczy to o dobrym dopasowaniu oferty placówki do potrzeb dzieci i młodzieży i skutecznie prowadzonej w środowisku promocji placówki.

W zajęciach lekcyjnych dla szkół, przedszkoli i innych grup zorganizowanych  do końca czerwca br. wzięło udział 457 grup zorganizowanych, liczących łącznie 9950 uczniów!

Powyższą frekwencję, w postaci wydrukowanej statystyki, osobiście, do ręki, otrzymały od naszych pracownic administracji, p. p. Dorota Gryta - wicedyrektor WE i Hanna Belke-Markiewicz - inspektor WE  podczas kontroli w naszej Placówce  w dniu 17 listopada 2015r. Wcześniej (pod koniec sierpnia br.) tę samą statystykę przekazał do WE p. Andrzej Koba – kierownik pracowni w naszej Placówce.

Ponadto, w naszymPlanetarium odbyło się 28 otwartych wykładów wybitnych uczonych, popularyzatorów wiedzy i nauki, ludzi zasłużonych dla rozwoju kultury i oświaty oraz zasłużonych dla rozwoju naszego Miasta! Połączone one były  z prezentacjami sztucznego nieba w planetarium, pokazami doświadczeń fizycznych w Eksperymentarium  i pokazami nieba na tarasie widokowym. Wzięło w nich udział  łącznie 840 uczestników (średnio 30 osób na jeden wykład).

Zorganizowaliśmy 13 imprez urodzinowych dla dzieci, w których uczestniczyło łącznie 190 dzieci.

Byliśmy współorganizatorem i uczestnikiem imprez organizowanych przez UMŁ i podległe  mu jednostki, o czym świadczą liczne podziękowania od Prezydenta Miasta Łodzi  ( Miejski Dzień Dziecka, Urodziny Łodzi, Noc Muzeów).  W organizowanej przez nas we współpracy z Ogrodem Botanicznym ,,Nocy Spadających Gwiazd'' uczestniczyło ponad 1,5 tys. osób. Uczestniczyliśmy w dwóch festynach zorganizowanych dla promocji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, „Przywitaniu Wiosny”, „Majówce” „Nocy Świętojańskiej i innych piknikach organizowanych w Ogrodzie Botanicznym, pikniku z okazji 70-lecia Politechniki Łódzkiej. Nasi pracownicy mieli wykłady i pokazy podczas konferencji edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poświęconej światłu. Współorganizowaliśmy grę miejską poświęconą Umberto Eco. Zorganizowaliśmy również wystawę astrofotografii naszego pracownika w łódzkiej Palmiarni. Zorganizowaliśmy etap wojewódzki konkursu astronomicznego i astronautycznego dla młodzieży województwa łódzkiego i Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne będące jego podsumowaniem. Współorganizowaliśmy także konkurs dla dzieci i młodzieży na zabawkę edukacyjną.

Zestawienie naszej Placówki  z nowo otwieraną EC-1 jest nieuzasadnione i wprowadzające w błąd uczestników konsultacji, ponieważoferta edukacyjna jeszcze  EC-1 jeszcze nie istnieje i nie wiadomo, kiedy się pojawi.

Nie istnieje żadna z komórek (pracowni, ścieżek edukacyjnych, itp.), które byłyby porównywalne z naszymi 3. pracowniami i które mogłyby stanowić alternatywę, bądź byłyby w stanie zastąpić lub nawet tylko uzupełnić naszą propozycję i ofertę edukacyjną!

Wprawdzie, powstające w EC-1 planetarium (kino sferyczne) jest konkurencją dla wszystkich tego typu obiektów w Polsce (i nie tylko) - ale nie dla nas… Bo nasze planetarium pod kopułą pełni zupełnie inną funkcję, jest przeznaczone do innych celów i skierowane do zupełnie innego odbiorcy!…

My nie jesteśmy placówką komercyjną, tylkoedukacyjną! Miejscem: popularyzującym wiedzę, kulturę, naukę, poszukującymtalentów (posiadamy certyfikat ,,Miejsce Odkrywania Talentów), poszerzającym wiedzę szkolną, przygotowującym do egzaminów (w tym maturalnych), olimpiad i konkursów, ale także miejscem opieki nad dziećmi i młodzieżą z okolicy (często z niezamożnych, czy wręcz patologicznych rodzin) i seniorami  - swoistą świetlicą środowiskową!

Dlatego planetarium, które jest komercyjne - nigdy nie będzie dla nas konkurencją!

Nie będzie też, bo EDUKACJA JEST PROCESEM A NIE  WYDARZENIEM!

Uzasadnienie przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 2367/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 listopada 2015 r.w zawiera wiele sugestii krzywdzących naszą placówkę. Choćby stwierdzenie, że placówka dysponuje sprzętem z lat osiemdziesiątych XX w. . Prawda jest taka, że z lat 80-tych pochodzi jedynie projektor gwiazd w planetarium. Przez te lata świetnie zdawał egzamin. Służył i nadal dobrze służy społeczności Łodzi. Jako placówka edukacyjna na bieżąco wzbogacamy naszą ofertę, doposażamy pracownie w nowoczesny sprzęt, dzięki czemu uatrakcyjniamy nasze zajęcia.

Stwierdzenie, że warunki lokalowe nie pozwalają na prowadzenie zajęć dla dużych grup jest niecelowe. Efektywności działań edukacyjnych nie sprzyja zbyt duża liczebność grup, a w przypadku samodzielnie wykonywanych przez uczniów prac oraz eksperymentów jest wręcz niedopuszczalna, choćby ze względów bezpieczeństwa. Nasza placówka jest placówką edukacyjną, w której zajęcia grupowe mają charakter lekcji oraz kół zainteresowań. Nie mogą zatem odbywać się w formule zbyt licznych grup, jaka będzie realizowana w obiektach EC1 – jednostce o charakterze komercyjnym. Problem dużych grup w naszym przypadku pojawia się tylko przy organizacji imprez masowych, w których bierzemy udział okazjonalnie (np. Noc Muzeów, Urodzin Łodzi), w ramach działań wybiegających poza naszą działalność podstawową.

Kolejnym krzywdzącym stwierdzeniem jest to, że w naszej placówce nie ma możliwości prowadzenia edukacji w sposób nowoczesny – porównywalny z zajęciami np. Nowego Centrum Łodzi. Prowadzenie zajęć w sposób nowoczesny jest uwarunkowane przede wszystkim właściwym doborem metod i form organizacji zajęć – o tym powinien wiedzieć każdy nauczyciel. My w naszej placówce tą zasadą kierujemy się od lat. Porównywanie zajęć w naszej placówce z działalnością Nowego Centrum Łodzi jest całkowicie nieuzasadnione, ze względu na odmienny charakter obu placówek. Nie jest również prawdą, że wszystkie (takie uogólnienie jest sugerowane) zajęcia prowadzone w naszej placówce będą mogły być realizowane w EC1 i pozostałych placówkach pracy pozaszkolnej. Zajęcia odbywające się u nas mają inny charakter i specyfikę, niż planowane zajęcia w EC1. Są to lekcje oraz stałe koła zainteresowań, w których uczeń mając bezpośredni kontakt z nauczycielem bierze aktywny udział. Jest zrozumiałe, że placówka nasza nie może powielać tego, co ma być realizowane w EC1. Działalność naszej placówki ma uzupełniać, czy też dopełniać działalność EC1. I tak na przykład zajęcia z grupami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymagają zapewnienia dzieciom specyficznych warunków pracy. W opinii nauczycieli i opiekunów przedszkolnych jest ogromne zapotrzebowanie na taką placówkę, która służąc łódzkim szkołom i przedszkolom jest impulsem do rozwijania zainteresowań naukami przyrodniczymi. Przedszkola oraz tworzone Zespoły Szkolno-Przedszkolne nie posiadają takiego zaplecza i warunków, jakie posiada nasza placówka. Wyposażenie, którym dysponujemy powinno służyć, jak dotychczas społeczności Łodzi, zamiast być likwidowane.

Z tego i innych powodów, bardzo prosimy Pana Prezydenta o wzięcie pod uwagę wszystkich tych okoliczności i spowodowanie jak najszybszego poprawienia nieprawdziwych, błędnych, informacji dotyczących naszej Placówki, a zamieszczonych na stronie BiP (oraz rozesłanych do wielu placówek edukacyjnych), które wprowadzając w błąd, pozbawiają nas szans uczciwej, obiektywnej oceny przez konsultantów społecznych, i do tego – niezasłużenie! - stawiają nas w fałszywym świetle.

Na koniec, chcielibyśmy zapytać, jak ma się to Zarządzenie do  zapewnień jakie otrzymaliśmy od Pana Prezydenta w kwietniu tego roku (w załączeniu)?.

 

Z wyrazami szacunku,

  Pracownicy PiOA (podpisy)

 

 

Do wiadomości:

1. Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

2. Sylwester Pawłowski – przewodniczący Komisji Edukacji RMŁ, z prośbą o przekazanie tego Pisma całej Komisji Edukacji.

3. Krzysztof Jurek – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
 

Zobacz dokument pdf

----------------------------------------------------------------

Zachęcamy wszystkich, szczególnie Ludzi, którzy odwiedzają naszą Placówkę do wyrażenia swojej opinii w tej sprawie!

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych - czytaj
Formularz konsultacji społecznych [>>>.doc]

 

----------------------------------------------------------------

 

Konkurs Zabawka Edukacyjna II etap - zapowiedź

Konkurs Zabawka Edukacyjna tym razem na Politechnice Łódzkiej!

Na kolejny etap konkursu i otwarcie wystawy zapraszamy 4-go lutego 2016 roku do Instytutu Fizyki na Politechnice Łódzkiej, ul.Wólczańska 219.

Plan drugiego etapu konkursu:

10.00 - 10.10 - Oficjalne rozpoczęcie finału konkursu.
10.10 - 12.40 - Prezentacje grup finałowych.
12.40 - 13.20 – Pokaz doświadczeń przygotowany przez Politechnikę Łódzką.(Obrady komisji konkursowej).
13.20 - 13.40 - Przedstawienie wyników drugiego etapu, wręczenie dyplomów i upominków uczestnikom wystawy.
13.50 - Uroczyste otwarcie wystawy.

------------------------------------

W dniu 11.12.2015 roku, w Gimnazjum nr 38, został przeprowadzony pierwszy etap konkursu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz opiekunom ciekawych pomysłów, tym bardziej, że konkurencja była bardzo silna...
 

Protokół konkursu - zobacz pdf

Zobacz informacje na stronie Zabawka Edukacyjna


Organizatorzy konkursu:

- Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi
- Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi im. Arego Sternfelda

Konkursy astronomiczne - zapowiedź

 

 

 Zaproszenie 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda w Łodzi

rozpisują w roku szkolnym 2015/2016 konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  w województwie łódzkim

oraz organizuje Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne dla laureatów konkursu.

Zobacz zgłoszenie pdf

Dwóch laureatów Wojewódzkiego Seminarium weźmie udział w XLII Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno Astronautycznym w Grudziądzu, które odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia  2016 r. Laureaci III i IV miejsca mogą wziąć udział w Seminarium w charakterze słuchaczy.

Prosimy opiekunów prac o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w konkursie drogą mailową.

Regulamin konkursu i seminarium - czytaj więcej pdf

Na laureatów czekają cenne nagrody!

Lenovo Yoga Tablet 2 10" (1050L) LTE
oraz dyski WD Elements Portable 750GB

 

 

Etap wojewódzki - (czytaj więcej)

Więcej o terminach konkursu - czytaj

 

Wkrótce bardziej szczegółowe informacje.

Korespondencję i wszelkie zapytania prosimy kierować na:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel/fax 42 6331363

Tel. kom. 790630217

Konkurs Zabawka Edukacyjna - wyniki I etapu

W dniu 11.12.2015 roku, w Gimnazjum nr 38, został przeprowadzony pierwszy etap konkursu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz opiekunom ciekawych pomysłów, tym bardziej, że konkurencja była bardzo silna...

Na kolejny etap konkursu zapraszamy uczestników konkursu, którzy dostali się do drugiego etapu (czekamy na wasze prezentacje) oraz tych, którzy zakwalifikowali się do wystawy konkursowej (chcemy osobiście przekazać wam upominki i gratulacje ).

Dzień ten będzie Waszym wspólnym świętem, dniem otwarcia wystawy najlepszych prac w Instytucie Fizyki na Politechnice Łódzkiej. Tam też odbędzie się kolejny etap konkursu. O dokładnej dacie poinformujemy wkrótce.
 

Protokół konkursu - zobacz pdf

Zobacz informacje na stronie Zabawka Edukacyjna


Organizatorzy konkursu:

- Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi
- Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi im. Arego Sternfelda

 

„Co to jest nauka - od alchemii do chemii na przykładzie Michała Sędziwoja i Michała Faradaya" - wykład prof. Zbigniewa Szydły.

W dniu 23 października 2015 r. o godz. 17.00 w Łódzkim Planetarium gościliśmy  prof. Zbigniewa Szydłę, jednego z największych na świecie popularyzatorów chemii. Profesor wygłosił wykład

  „Co to jest nauka – od alchemii do chemii na przykładzie Michała Sędziwoja i Michała Faradaya.”

         Zbigniew Szydło jest dzieckiem polskich emigrantów, mieszka w Londynie i całe swoje życie inspirował się historią chemii, a w szczególności osiągnięciami polskiego alchemika Michała Sędziwoja.

   Jest absolwentem Latymer Upper School, Hammersmith,Imperial College iUniversity CollegeLondon. Uzyskał stopień bakałarza inżynierii chemicznej,  magistra BHP oraz doktora historii i filozofii nauki. Od 1975 roku uczy chemii w Highgate School w Londynie.

   Kilkukrotnie jeździł z odczytami popularnonaukowymi, ilustrowanymi klasycznymi eksperymentami z dziedziny chemii, a także eksperymentami własnego pomysłu , które zostały zauważone w brytyjskich mediach. Prowadził swoje pokazy i wykłady na Uniwersytecie Cambridge, Durham University, University College London i Royal Institution.

   Zbigniew Szydło jest autorem j książki, "Water that does not wet hands: The Alchemy of Michael Sendivogius", przetłumaczonej na język polski pt. Woda, która nie moczy rąk. Alchemia Michała Sędziwoja, oraz współautorem jednej publikacji popularnonaukowej. W obu tych pracach dowodzi tezy, że Michał Sędziwoj jako pierwszy odkrył istnienie tlenu.

   Kilka dni temu ukazała się druga książka autorstwa naszego gościa zatytułowana „Schoolmaster|s  Diary”, będąca albumem fotograficznym z komentarzami z 40 letniej działalności prof. Zbigniewa Szydły w Highgate School.  Zbigniew Szydło występował również w sześciu serialach telewizyjnych , gdzie zagrał rolę chemika oraz historyka chemii.

 


 

   Swoją wielką pasją i pomysłami na doświadczenia  prof. Szydło w niesamowity sposób przykuwa uwagę angielskich studentów. Rewelacyjnie wręcz ukazuje magię chemii. Prowadząc pokaz reakcji chemicznych potrafi wprawić w zdumienie i zainteresować osoby je oglądające tą ciekawą gałęzią nauki.

 

Prof. Zbigniew Szydło w Łódzkim Planetarium.

   Podczas piątkowego wykładu profesor opowiedział nam, w jaki sposób dochodził do prezentowanych dziś umiejętności i swojej obecnej pozycji niestrudzonego i niezwykłego nauczyciela chemii.  Nawiązał do czasów swojego dzieciństwa, które spędził w zachodnim Londynie, będąc dzieckiem polskich patriotów, a zarazem emigrantów politycznych. Ojciec naszego gościa przeszedł szlak bojowy z Armią Generała Władysława Andersa walcząc między innymi pod Tobrukiem i Monte Cassino, a po zakończeniu wojny, jak wielu jemu podobnych żołnierzy wybrał  wraz z rodziną życie na emigracji.  Zbigniew Szydło wychowywał się na ulicach Londynu, swoje dzieciństwo w powojennych londyńskich gruzach wspomina dziś, jako bardzo piękne czasy. Ojciec wszczepił mu zamiłowanie do nauki i ciekawość świata, cechy potrzebne, aby w przyszłości stać się nietuzinkowym, kreatywnym pasjonatem nauk przyrodniczych, w szczególności chemii,  biologii, fizyki, matematyki i astronomii.

Od wczesnego dzieciństwa wykazywał wielkie zainteresowanie i fascynacje ogniem, odczuwając jednocześnie paniczny przed nim lęk. Były to początki zainteresowania chemią, a nasz gość miał wtedy zaledwie osiem lat.  W wieku młodzieńczym podjął studia z zakresu inżynierii chemicznej w Imperial College. Oprócz zgłębiania wiedzy bardzo lubił harcerstwo i tańce ludowe, nie stronił też od spotkań towarzyskich, które stanowiły bodziec do nauki.

 

   W wieku 22 lat rozpoczął pracę w szkole katolickiej, jako nauczyciel chemii. Na pierwszej lekcji dotyczącej właściwości tlenu wywołał tyle ognia, wybuchów, iskier i dymu, że wzbudził niemałe zainteresowanie nastolatków swoim przedmiotem, co jak wszyscy pedagodzy wiedzą wcale nie jest takie łatwe.

   W latach 70- tych prof. Szydło rozwijał wątek nauczania metodą historyczną, odnosząc się z jednej strony do historii nauki i wynalazków, a drugiej ukazując proste, a zarazem fascynujące doświadczenia chemiczne. Jednocześnie nadal działał w harcerstwie, gdzie prowadził gromadę zuchów, studiował też historię chemii w Imperial College. Zafascynowany osiągnięciami Michała Sędziwoja postanowił napisać o nim doktorat, w którym dowodzi, iż odkrycie tlenu należy do największych osiągnięć wszechczasów. Zwraca uwagę również, iż to właśnie alchemicy zaczęli badać przyrodę szukając w niej prawdy, alchemikom zawdzięczamy też początki eksperymentowania.  Michała Faradaya genialnego odkrywcę z zakresu elektrodynamiki profesor uważa za jednego z największych, a zarazem najskromniejszych ludzi w dziejach ludzkości.

   Przez trzy lata  w imieniu Royal Institution Zbigniew Szydło jeździł po angielskich szkołach z pokazami eksperymentów. Jako długoletni pedagog i harcerz uważa, że nie ma złych dzieci i w każdym uczniu można rozbudzić naukowe pasje pod warunkiem, że potrafimy zaciekawić swoimi zajęciami młodych ludzi tak, że nie nudzą się na naszych lekcjach.  To podsumowanie było szczególnie cenne dla obecnych na wykładzie nauczycieli pracujących z młodzieżą w różnym wieku i na różnych etapach edukacji.

Zobacz więcej

20151023_002 20151023_006 20151023_008 20151023_010 20151023_015 20151023_018 20151023_021 20151023_023 20151023_026 20151023_027 20151023_031 20151023_038 20151023_045 20151023_046 20151023_047 20151023_051 20151023_058 20151023_060

Po wykładzie odbyła się prezentacja nowego sposobu rzutowania filmów astronomicznych w planetarium oraz pokaz wybranych doświadczeń w Eksperymentarium.

Zobacz więcej

20151023_093 20151023_096 20151023_098 20151023_103 20151023_105

 

Prof. Szydło miał również wykład z pokazem doświadczeń w  dniu – 24.10 (sobota) o godz. 11:00 na Wydziale Chemii PŁ.

Additional information