Prof. Zbigniew A. Szydło o propozycji zamknięcia Planetarium

To Whom it may concern

Proposed Closure of Lodz Planetarium

During a recent visit to Lodz, I gave a talk at Lodz Planetarium and was also given a guided tour of the building by its director, Dr Jerzy Loba. 

Although the building is old, it clearly serves the Lodz community as an outstanding educational institution.  I heard an inspirational and brilliantly delivered talk on “The Sky at Night”, and was also shown a teaching zone where interactive activities in the discipline of physics were made available to children and adults alike.  I was most impressed with the ingenuity of the exhibits, demonstrations (e.g. a bicycle wheel used to demonstrate the effect of a gyroscope) and, above all, the high calibre of a dedicated and enthusiastic staff.  Their singular aim was to instil a love of and fascination of science in young people, in addition to adults.  Clearly, they were achieving these aims most effectively.

To lose this outstanding educational venue in Lodz would constitute a huge loss to the educational heritage of Poland – a scientific and cultural legacy of which she can rightfully be proud. 

I would therefore most warmly recommend that before any decision is made to finalise the closure of this institution, that very careful consideration is given to all its implications.

A Z Szydlo   BSc (Eng), MSc, PhD, ACGI, DIC, FRSC, CChem.   

Highgate School,

London N6 4AY

 

20th December, 2015       

Should it be of any help, I shall gladly participate in discussions concerning the future of this institution.

Stanowisko Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego

OPINIA DOTYCZĄCA ZAMIARU LIKWIDACJI PiOA w ŁODZI

Proszę podkreślić wybraną opinię:

a)pozytywna             b)negatywna             c) trudno powiedzieć

 

Uzasadnienie

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego reprezentowane przez 11-osobowy Zarząd po zapoznaniu się z działalnością SOPP Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi, negatywnie opiniuje zamiar likwidacji tej placówki. Jest ono miejscem wychowania dla kultury, także tej, która mieści się poza  dosłownie rozumianą obserwacją nieba. Z niej wynikają przecież liczne implikacje i wartości ogólnokulturowe, potrzebne dzieciom i młodzieży, szczególnie z rodzin, których nie stać na prywatne zajęcia pozaszkolne. SOPP Planetarium w Łodzi jest placówką opartą o dobrowolność uczęszczania, a więc chodzą do niego na zajęcia i spotkania dzieci, które interesuje oferta tej placówki.  Pracują w niej nauczyciele, najczęściej pasjonaci, wg. autorskich programów edukacyjnych a więc mający nadzwyczajny wpływ na odkrywanie, kształtowanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieży. Planetarium jest miejscem gdzie rodzą się oryginalne talenty, zainteresowania naukowe i kształtują prawdziwe elity intelektualne i artystyczne. Planetarium będące członkiem wspierającym PSWP, zdaniem naszych członków, jest jedną z dwóch w Polsce tego typu instytucji oświatowych, powinno pozostać jako ważne i potrzebne ogniowo edukacji. Rola zaś władz jest doposażyć je i wspomagać by mogło szczerzej rozwijać swoją działalność. Będąc w 2014r. na Ogólnopolskim Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Łodzi między innymi w Planetarium, uczestnicy z całej Polski odnieśli pozytywne wrażenie i wysoko ocenili dorobek i osiągnięcia tej placówki. PSWP wypowiada się zdecydowanie negatywnie za likwidacją OPP Planetarium w Łodzi.

W imieniu Zarządu PSWP Lucyna Frąckiewicz-Godyń, prezes.

PROTEST PRACOWNIKÓW PIOA

 

Zachęcamy wszystkich, szczególnie tych,
którzy odwiedzają naszą Placówkę do wyrażenia swojej opinii w tej sprawie!

Szanowni Państwo,

Z ogromną przykrością zawiadamiamy o zamiarze likwidacji Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego przegłosowanym na zebraniu Komisji Edukacji Rady Miejskiej w dniu 08.12.2015.

Jednocześnie informujemy, iż zostały ogłoszone konsultacje społeczne w tej sprawie oraz w sprawie likwidacji innych placówek oświatowych. Ostateczna decyzja dotycząca losów Naszego Planetarium w dużej mierze będzie zależała od wyników tych konsultacji. W związku z tym prosimy o poparcie dalszego istnienia Planetarium jako placówki oświatowej prowadzącej zajęcia lekcyjne i stałe koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków.

W załączeniu przesyłamy formularz konsultacji, który wraz z dodatkowymi informacjami jest zamieszczony również na stronie internetowej placówki www.planetarium.org.pl. Prosimy o wypełnienie go i przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 11-21.12.2015 do godz. 14:00 czyli w czasie trwania konsultacji .

Informujemy również, iż w opisie placówki zamieszczonym w formularzu są informacje niezgodne z prawdą, a porównywanie nas z EC1, która będzie placówką o charakterze komercyjnym jest zupełnie nieuzasadnione. W odpowiedzi wystosowaliśmy protest do wiceprezydenta Tomasza Treli, który w piśmie z 31.03 bieżącego roku skierowanym do dyrektora Planetarium zapewniał, iż zasadność prowadzenia Planetarium jako placówki edukacyjnej jest bezsporna. Treść tego protestu zamieszczonego na naszej stronie internetowej przesyłamy również do Państwa wiadomości.

W dniu 15.12.2015 w godz. 17-20:00  w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 przy ul. Zawiszy Czarnego 39 w Łodzi odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta, podczas którego można będzie wyrazić swoją opinie na temat placówki. W dniach 11-21.12.2015 będzie także działać forum internetowe pod adresem http://forum.samorzad.lodz.pl.

Prosimy o poparcie naszej sprawy w wybranej przez Państwa formie. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa poparciu również w następnych latach szkolnych będziemy mogli prowadzić bezpłatne zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej dla łódzkich dzieci.

                                                                                  Pracownicy SOPP Planetarium i Obserwatorium                

                                                                                  Astronomicznego w Łodzi

------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych - czytaj

Formularz konsultacji społecznych
[>>>.doc] [>>>.pdf]

Uwaga!

Dane przedstawione w formularzu konsultacji społecznych dotyczące naszej Placówki są nieprawdziwe, dlatego zamieszczamy poniżej nasz Protest z wyjaśnieniem!

----------------------------------------

Zapoznajcie się z Protestem pracowników PiOA

Wyraź swoją opinię na Forum Urządu Miasta Łodzi


Łódź, 2.12.2015 r.

PiOA/ 921 /2015r.

Sz. Pan Tomasz Trela
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

PROTEST

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

         W związku z uzasadnieniem zawartym w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 2367/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 listopada 2015 r.  dotyczącego formularza  o konsultacjach społecznych projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź, zwracamy się z prośbą o pilne sprostowanie przedstawionych tam nieprawdziwych danych dotyczących naszej działalności jako placówki edukacyjnej. Te fałszywe dane i liczby powinny być niezwłocznie poprawione, gdyż wprowadzają w błąd osoby chcące uczestniczyć w konsultacjach i mogą wpłynąć na ich wynik.

Poniżej przedstawiamy frekwencję na zajęciach i imprezach otwartych w SOPP Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Arego Sternfelda w Łodzi w roku szkolnym 2014/15.

W zajęciach 40 kół zainteresowań brało udział 462 uczniów szkół i przedszkolaków , co daje średnio prawie 12 uczniów na każdym z kół. Świadczy to o dobrym dopasowaniu oferty placówki do potrzeb dzieci i młodzieży i skutecznie prowadzonej w środowisku promocji placówki.

W zajęciach lekcyjnych dla szkół, przedszkoli i innych grup zorganizowanych  do końca czerwca br. wzięło udział 457 grup zorganizowanych, liczących łącznie 9950 uczniów!

Powyższą frekwencję, w postaci wydrukowanej statystyki, osobiście, do ręki, otrzymały od naszych pracownic administracji, p. p. Dorota Gryta - wicedyrektor WE i Hanna Belke-Markiewicz - inspektor WE  podczas kontroli w naszej Placówce  w dniu 17 listopada 2015r. Wcześniej (pod koniec sierpnia br.) tę samą statystykę przekazał do WE p. Andrzej Koba – kierownik pracowni w naszej Placówce.

Ponadto, w naszymPlanetarium odbyło się 28 otwartych wykładów wybitnych uczonych, popularyzatorów wiedzy i nauki, ludzi zasłużonych dla rozwoju kultury i oświaty oraz zasłużonych dla rozwoju naszego Miasta! Połączone one były  z prezentacjami sztucznego nieba w planetarium, pokazami doświadczeń fizycznych w Eksperymentarium  i pokazami nieba na tarasie widokowym. Wzięło w nich udział  łącznie 840 uczestników (średnio 30 osób na jeden wykład).

Zorganizowaliśmy 13 imprez urodzinowych dla dzieci, w których uczestniczyło łącznie 190 dzieci.

Byliśmy współorganizatorem i uczestnikiem imprez organizowanych przez UMŁ i podległe  mu jednostki, o czym świadczą liczne podziękowania od Prezydenta Miasta Łodzi  ( Miejski Dzień Dziecka, Urodziny Łodzi, Noc Muzeów).  W organizowanej przez nas we współpracy z Ogrodem Botanicznym ,,Nocy Spadających Gwiazd'' uczestniczyło ponad 1,5 tys. osób. Uczestniczyliśmy w dwóch festynach zorganizowanych dla promocji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, „Przywitaniu Wiosny”, „Majówce” „Nocy Świętojańskiej i innych piknikach organizowanych w Ogrodzie Botanicznym, pikniku z okazji 70-lecia Politechniki Łódzkiej. Nasi pracownicy mieli wykłady i pokazy podczas konferencji edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poświęconej światłu. Współorganizowaliśmy grę miejską poświęconą Umberto Eco. Zorganizowaliśmy również wystawę astrofotografii naszego pracownika w łódzkiej Palmiarni. Zorganizowaliśmy etap wojewódzki konkursu astronomicznego i astronautycznego dla młodzieży województwa łódzkiego i Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne będące jego podsumowaniem. Współorganizowaliśmy także konkurs dla dzieci i młodzieży na zabawkę edukacyjną.

Zestawienie naszej Placówki  z nowo otwieraną EC-1 jest nieuzasadnione i wprowadzające w błąd uczestników konsultacji, ponieważoferta edukacyjna jeszcze  EC-1 jeszcze nie istnieje i nie wiadomo, kiedy się pojawi.

Nie istnieje żadna z komórek (pracowni, ścieżek edukacyjnych, itp.), które byłyby porównywalne z naszymi 3. pracowniami i które mogłyby stanowić alternatywę, bądź byłyby w stanie zastąpić lub nawet tylko uzupełnić naszą propozycję i ofertę edukacyjną!

Wprawdzie, powstające w EC-1 planetarium (kino sferyczne) jest konkurencją dla wszystkich tego typu obiektów w Polsce (i nie tylko) - ale nie dla nas… Bo nasze planetarium pod kopułą pełni zupełnie inną funkcję, jest przeznaczone do innych celów i skierowane do zupełnie innego odbiorcy!…

My nie jesteśmy placówką komercyjną, tylkoedukacyjną! Miejscem: popularyzującym wiedzę, kulturę, naukę, poszukującymtalentów (posiadamy certyfikat ,,Miejsce Odkrywania Talentów), poszerzającym wiedzę szkolną, przygotowującym do egzaminów (w tym maturalnych), olimpiad i konkursów, ale także miejscem opieki nad dziećmi i młodzieżą z okolicy (często z niezamożnych, czy wręcz patologicznych rodzin) i seniorami  - swoistą świetlicą środowiskową!

Dlatego planetarium, które jest komercyjne - nigdy nie będzie dla nas konkurencją!

Nie będzie też, bo EDUKACJA JEST PROCESEM A NIE  WYDARZENIEM!

Uzasadnienie przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 2367/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 listopada 2015 r.w zawiera wiele sugestii krzywdzących naszą placówkę. Choćby stwierdzenie, że placówka dysponuje sprzętem z lat osiemdziesiątych XX w. . Prawda jest taka, że z lat 80-tych pochodzi jedynie projektor gwiazd w planetarium. Przez te lata świetnie zdawał egzamin. Służył i nadal dobrze służy społeczności Łodzi. Jako placówka edukacyjna na bieżąco wzbogacamy naszą ofertę, doposażamy pracownie w nowoczesny sprzęt, dzięki czemu uatrakcyjniamy nasze zajęcia.

Stwierdzenie, że warunki lokalowe nie pozwalają na prowadzenie zajęć dla dużych grup jest niecelowe. Efektywności działań edukacyjnych nie sprzyja zbyt duża liczebność grup, a w przypadku samodzielnie wykonywanych przez uczniów prac oraz eksperymentów jest wręcz niedopuszczalna, choćby ze względów bezpieczeństwa. Nasza placówka jest placówką edukacyjną, w której zajęcia grupowe mają charakter lekcji oraz kół zainteresowań. Nie mogą zatem odbywać się w formule zbyt licznych grup, jaka będzie realizowana w obiektach EC1 – jednostce o charakterze komercyjnym. Problem dużych grup w naszym przypadku pojawia się tylko przy organizacji imprez masowych, w których bierzemy udział okazjonalnie (np. Noc Muzeów, Urodzin Łodzi), w ramach działań wybiegających poza naszą działalność podstawową.

Kolejnym krzywdzącym stwierdzeniem jest to, że w naszej placówce nie ma możliwości prowadzenia edukacji w sposób nowoczesny – porównywalny z zajęciami np. Nowego Centrum Łodzi. Prowadzenie zajęć w sposób nowoczesny jest uwarunkowane przede wszystkim właściwym doborem metod i form organizacji zajęć – o tym powinien wiedzieć każdy nauczyciel. My w naszej placówce tą zasadą kierujemy się od lat. Porównywanie zajęć w naszej placówce z działalnością Nowego Centrum Łodzi jest całkowicie nieuzasadnione, ze względu na odmienny charakter obu placówek. Nie jest również prawdą, że wszystkie (takie uogólnienie jest sugerowane) zajęcia prowadzone w naszej placówce będą mogły być realizowane w EC1 i pozostałych placówkach pracy pozaszkolnej. Zajęcia odbywające się u nas mają inny charakter i specyfikę, niż planowane zajęcia w EC1. Są to lekcje oraz stałe koła zainteresowań, w których uczeń mając bezpośredni kontakt z nauczycielem bierze aktywny udział. Jest zrozumiałe, że placówka nasza nie może powielać tego, co ma być realizowane w EC1. Działalność naszej placówki ma uzupełniać, czy też dopełniać działalność EC1. I tak na przykład zajęcia z grupami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymagają zapewnienia dzieciom specyficznych warunków pracy. W opinii nauczycieli i opiekunów przedszkolnych jest ogromne zapotrzebowanie na taką placówkę, która służąc łódzkim szkołom i przedszkolom jest impulsem do rozwijania zainteresowań naukami przyrodniczymi. Przedszkola oraz tworzone Zespoły Szkolno-Przedszkolne nie posiadają takiego zaplecza i warunków, jakie posiada nasza placówka. Wyposażenie, którym dysponujemy powinno służyć, jak dotychczas społeczności Łodzi, zamiast być likwidowane.

Z tego i innych powodów, bardzo prosimy Pana Prezydenta o wzięcie pod uwagę wszystkich tych okoliczności i spowodowanie jak najszybszego poprawienia nieprawdziwych, błędnych, informacji dotyczących naszej Placówki, a zamieszczonych na stronie BiP (oraz rozesłanych do wielu placówek edukacyjnych), które wprowadzając w błąd, pozbawiają nas szans uczciwej, obiektywnej oceny przez konsultantów społecznych, i do tego – niezasłużenie! - stawiają nas w fałszywym świetle.

Na koniec, chcielibyśmy zapytać, jak ma się to Zarządzenie do  zapewnień jakie otrzymaliśmy od Pana Prezydenta w kwietniu tego roku (w załączeniu)?.

 

Z wyrazami szacunku,

  Pracownicy PiOA (podpisy)

 

 

Do wiadomości:

1. Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

2. Sylwester Pawłowski – przewodniczący Komisji Edukacji RMŁ, z prośbą o przekazanie tego Pisma całej Komisji Edukacji.

3. Krzysztof Jurek – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
 

Zobacz dokument pdf

----------------------------------------------------------------

Zachęcamy wszystkich, szczególnie Ludzi, którzy odwiedzają naszą Placówkę do wyrażenia swojej opinii w tej sprawie!

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych - czytaj
Formularz konsultacji społecznych [>>>.doc]

 

----------------------------------------------------------------

 

Konkurs Zabawka Edukacyjna II etap - zapowiedź

Konkurs Zabawka Edukacyjna tym razem na Politechnice Łódzkiej!

Na kolejny etap konkursu i otwarcie wystawy zapraszamy 4-go lutego 2016 roku do Instytutu Fizyki na Politechnice Łódzkiej, ul.Wólczańska 219.

Plan drugiego etapu konkursu:

10.00 - 10.10 - Oficjalne rozpoczęcie finału konkursu.
10.10 - 12.40 - Prezentacje grup finałowych.
12.40 - 13.20 – Pokaz doświadczeń przygotowany przez Politechnikę Łódzką.(Obrady komisji konkursowej).
13.20 - 13.40 - Przedstawienie wyników drugiego etapu, wręczenie dyplomów i upominków uczestnikom wystawy.
13.50 - Uroczyste otwarcie wystawy.

------------------------------------

W dniu 11.12.2015 roku, w Gimnazjum nr 38, został przeprowadzony pierwszy etap konkursu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz opiekunom ciekawych pomysłów, tym bardziej, że konkurencja była bardzo silna...
 

Protokół konkursu - zobacz pdf

Zobacz informacje na stronie Zabawka Edukacyjna


Organizatorzy konkursu:

- Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi
- Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi im. Arego Sternfelda

Konkursy astronomiczne - zapowiedź

 

 

 Zaproszenie 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda w Łodzi

rozpisują w roku szkolnym 2015/2016 konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  w województwie łódzkim

oraz organizuje Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne dla laureatów konkursu.

Zobacz zgłoszenie pdf

Dwóch laureatów Wojewódzkiego Seminarium weźmie udział w XLII Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno Astronautycznym w Grudziądzu, które odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia  2016 r. Laureaci III i IV miejsca mogą wziąć udział w Seminarium w charakterze słuchaczy.

Prosimy opiekunów prac o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w konkursie drogą mailową.

Regulamin konkursu i seminarium - czytaj więcej pdf

Na laureatów czekają cenne nagrody!

Lenovo Yoga Tablet 2 10" (1050L) LTE
oraz dyski WD Elements Portable 750GB

 

 

Etap wojewódzki - (czytaj więcej)

Więcej o terminach konkursu - czytaj

 

Wkrótce bardziej szczegółowe informacje.

Korespondencję i wszelkie zapytania prosimy kierować na:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel/fax 42 6331363

Tel. kom. 790630217

Additional information