Konferencja Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć.

Łódź, 20 maja 2017 r.

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
ul. Pomorska 16A

Ponad 30 uczestników Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć (SOPiZ) Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) spotkało się na ogólnopolskiej konferencji w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi – Filii nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym przy ul. Pomorskiej 16.

Kilka minut po godz. 10. wszystkich zgromadzonych powitał Remigiusz Jabłoński, sekretarz OŁ PTMA oraz pracownik PiOA i zaprosił do oficjalnego otworzenia konferencji gospodarza placówki - dyrektora Andrzeja Gruszczyńskigo wraz z kierownikiem Marcinem Wojtczakiem. Słowa zadowolenie z przybycia tak wielu obserwatorów wyraził prezes PTMA Mieczysław Jagła.

O obserwacjach i nadziei wysłuchania nowości związanych z obserwacjami zjawisk mówił także prezes honorowy PTMA – dr Henryk Brancewicz.. Spotkanie prowadził wiceprezes Oddziału Łódzkiego PTMA, przewodniczący sekcji prof. dr. hab. Marek Zawilski.

Na początku przedstawił on 38-letnią historię SOPiZ, zakres prowadzonych obserwacji, ewolucję sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego, a także aspekty współpracy zagranicznej Sekcji. Przedstawił także wyniki analiz obserwacji zakryć brzegowych gwiazd przez Księżyc w latach 1990- 2007, co było możliwe do zanalizowania dopiero przy pomocy obecnie posiadanego oprogramowania Occult.

Z kolei Wojciech Burzyński (O/PTMA w Białymstoku) omówił stan istniejący w zakresie rodzajów obserwowanych zjawisk, nowoczesnego sprzętu i sposobów raportowania wyników.

Kontynuując tę tematykę, Leszek Benedyktowicz (O/PTMA w Krakowie) przedyskutował wymagania, jakie powinny spełniać kamery do obserwacji zakryciowych, tak w zakresie ich parametrów, jak i w zakresie współpracy ze służbą czasu. W czasie obrad zaprezentowano także posiadany sprzęt oraz nowe pomysły na jego poszerzenie.
 

Gabriel Murawski (O/PTMA w Białymstoku) przedstawił następnie własne osiągnięcia dotyczące obserwacji tranzytów planet pozasłonecznych (jest to możliwe nawet przy pomocy sprzętu amatorskiego).
 

Wojciech Burzyński omówił dalej plany wyprawy na zaćmienie Słońca do USA w dniu 17 sierpnia b.r.

Na zakończenie Marek Zawilski zaprezentował odnalezione informacje na temat wielkiego zaćmienia Słońca, obserwowanego w Polsce w r. 1706.
 

Konferencja odbyła się dzięki uprzejmości CZP, zaangażowaniu uczestników OŁ PTMA wraz z prezesem Mieczysławem Borkowskim oraz dofinansowaniu PTMA.

PROGRAM konferencji SOPiZ

10:00 Otwarcie konferencji

Powitanie uczestników przez kierownictwo placówki - Dyrektor Andrzej Gruszczyński, Kierownik Marcin Wojtczak

Zagajenie: prezes PTMA Janusz Jagła
prezes O.PTMA /Łódź Mieczysław Borkowski

10:15 Marek Zawilski: Z historii działalności SOPiZ
10:30 Wojciech Burzyński: Obserwacje zjawisk zakryciowych - aktualne standardy, nowości i trendy
11:00 Dyskusja

11:15 Leszek Benedyktowicz: Kilka słów o kamerach do zakryć
11:30 Wojciech Burzyński: Testy i obserwacje za pomocą kamery integracyjnej NOVUS NVC GDN5811C-2 -10 min
11:40 Tomasz Wężyk: Kilka słów o skonstruowanym inserterze czasu
12:00 Piotr Smolarz: Tani inserter czasu
12:15 Przerwa kawowa

12:30 Dyskusja
12:45 Gabriel Murawski: Obserwacje tranzytów planet pozasłonecznych
13:10 Wojciech Burzyński: Wyprawa PTMA na całkowite zaćmienie Słońca - USA 2017
13:25 Marek Zawilski: 311 lat spóźnieni – ciekawe ślady z przeszłości

13:40 Dyskusja podsumowująca; plan pracy na najbliższy okres

Wojciech Burzyński: Zakrycia asteroidalne i brzegowe w 2017 r

14:15 Zakończenie obrad

Konferencja, ze względów organizacyjnych,  przeznaczona jest dla członków SOPiZ oraz zainteresowanych członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Finał XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego - wyniki

 

We wtorek 9 maja, w naszej Placówce, odbył się finał XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego pod hasłem "Badam i obserwuję". Wzięło w nim udział 21 uczniów z 16 szkół. Wyłonieni oni zostali podczas eliminacji szkolnych, dzielnicowych i łódzkich, w których uczestniczyło ponad 600 uczniów z 68 szkół podstawowych Łodzi i okolicznych miejscowości.

Konkurs organizowany jest w 3 etapach, których zakres tematyczny zbieżny jest z układem treści podstawy programowej przedmiotu przyroda w myśl zasady:  „Poznaj to co najbliższe, abyś mógł zrozumieć świat”.
Uczniowie podczas etapów szkolnego i dzielnicowego rozwiązują zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu objętego podstawą programową przedmiotu przyroda.

Eliminacje łódzkie składają się z 2 części, teoretycznej i praktycznej.

Organizatorem konkursu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W tym roku szkolnym partnerem konkursu jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne przy ul. Pomorskiej 16 w Łodzi.

Podczas części praktycznej uczniowie przygotowywali i prezenowali przed komisją konkursową doświadczenia przyrodnicze. Ocenie podlegała zarówno część merytoryczna wystąpienia (postawienie pytania badawczego, hipotezy, dobór materiałów do doświadczenia, obserwacje i wyciągnięte na ich podstawie wnioski) jak również sama prezentacja, swoboda wypowiedzi, posługiwanie się słownictwem przedmiotowym.

Etap praktyczny eliminacji łódzkich był bardzo wyrównany. Jury w składzie:

  • Anna Romańska - przewodniczący komisji konkursowej - doradca metodyczny przyrody ŁCDNiKP
  • Remigiusz Jabłoński - nauczyciel fizyki Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Łodzi
  • Stanisław Węcław - nauczyciel fizyki Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sterfelda w Łodzi

po burzliwych obradach i zliczeniu punktów z części teoretycznej i praktycznej wyłoniło 6 laureatów XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego, którymi zostali:

I miejsce

  • Zuzanna Majchrowska - Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi - opiekun p. Ewa Studnicka

II miejsce

  • Weronika Hetych - Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi - opiekun p. Joanna Latoszek
  • Patryk Twardowski - Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi - opiekun p. Ewa Studnicka

III miejsce

  • Julianna Adamczewska - Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi - opiekun p. Ewa Studnicka

Wyróżnienia

  • Piotr Adamczyk - Szkoła Podstawowa nr 79 - opiekun p. Piotr Bazela
  • Kacper Komasiński - Szkoła Podstawowa nr 5 - opiekun p. Katarzyna Kopczyńska

Więcej na stronie Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Życzenia wielkanocne

Obserwacja zakrycia gwiazd.

W sobotę, 1 kwietnia, na tarasie łódzkiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, udało się zarejestrować 2 zjawiska zakryciowe. Wyjątkowo sprzyjająca pogoda, sprawiła, można było podziwiać nie tylko sam Księżyc, ale i chowające się za niego gwiazdy, a następnie wyróżniającego się łódzkim niebie Jowisza.

Na zdjęciu z prawej strony - Jowisz - poniżej lampy z  lewej strony.

Sprzęt: teleskop Cassegrain 150/2250 + kamera Watec + inserter IOTA.

Wyniki czasowe:

1. Zakrycie gwiazdy 94220 - podwójna 8.2/8.2 sep. 0.10": znikanie na 2 klatkach 18:08:27.86 do 27.90, wynik późniejszy o 0.3 s od efemerydy

 


2. Zakrycie gwiazdy R 741 - podwójna 6.5/6.5 sep. 0.08": znikanie na 3 klatkach 18:13:10.39, 10.43, 10.47, wynik późniejszy  o 0.6 s od efemerydy


Na screenach jest obraz, gdy jeszcze gwiazda nie zaczynała być zakrywana.

Obserwacje prowadził prof. PŁ, dr hab. M. Zawilski oraz Remigiusz Jabłoński.

II miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym!

W dniach 23-25 marca, w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Grudziądzu, odbyło się  XLIII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomicznego im. Profesora Roberta Głębockiego. Województwo łódzkie reprezentowała Joanna Wójtowicz oraz Artur Krawczyk. Opiekunem delegacji był Remigiusz Jabłoński, z łódzkiego planetarium. Tym razem naszej delegatce udało się zdobyć II miejsce!

- W tym roku po raz trzeci mogłam wygłosić swój referat na OMSA. Poziom konkursu był wysoki, ale wyjazd nie miał charakteru rywalizacji. To świetna okazja do dzielenia się swoją pasją z innymi miłośnikami astronomii, z całej Polski. Zawarte tam przyjaźnie i niesamowite wspomnienia pozostaną ze mną na zawsze. Przyznam, że II miejsce było dla mnie sporym zaskoczeniem. Cieszę się, że moja praca została doceniona. Daje to motywację do dalszego zgłębiania astronomii. Jednak na ten sukces nie pracowałam sama. Ogromne wsparcie otrzymuję od rodziców, łódzkiego planetarium oraz I LO w Łasku – wspomina Joanna Wójtowicz.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku również zawitam do Grudziądza – dodaje.

Od lewej: dyplom odbiera Joanna Wójtowicz - wręcza Prezes Honorowy PTMA dr Henryk Brancewicz,  z prawej słowa podziękowania kieruje kierownik Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu -  Sebastian Soberski.

Wyniki 43. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego (OMSA) - URANIA

Zobacz program OMSA 2017

Więcej zdjęć z OMSA i sesje referatowe na - zobacz

Zobacz więcej zdjęć - facebook

Na zdjęciu z prawej: Remigusz Jabłoński, Joanna Wójtowicz oraz Artur Krawczyk.

Additional information