PÓŁKOLONIE ZIMOWE


OD 11 GRUDNIA 2017 R. (PONIEDZIAŁEK),OD GODZ. 8.00
BĘDĄ PRZYJMOWANE ZAPISY NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE

W PLANETARIUM PRZY UL. POMORSKIEJ 16a W ŁODZI.

W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ LICZBĄ MIEJSC ZOSTAŁY WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE ZASADY ZAPISÓW:

- JEDNA OSOBA MOŻE ZAPISAĆ MAKSYMALNIE DWOJE DZIECI LUB RODZEŃSTWO;

- 6-LATKI UCZĘSZCZAJACE DO ZERÓWEK W SZKOLE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W PÓŁKOLONIACH PO OKAZANIU LEGITYMACJI SZKOLNEJ (PONIEWAŻ PRZEDSZKOLAKI MAJĄ ZAPEWNIONĄ OPIEKĘ, NIE MOGĄ BYĆ ZAPISYWANE NA PÓŁKOLONIE);

- ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE BĘDĄ PRZYJMOWANE W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI (PO ZGŁOSZENIACH OSOBISTYCH).

- PÓŁKOLONIE ORGANIZOWANE SĄ DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŁÓDZKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH;

- KOSZT WYPOCZYNKU 50,00 ZŁ / TYDZIEŃ.


Półkolonie zimowe
Półkolonie odbywać się będą w czasie ferii zimowych, czyli od 30 stycznia do 10 lutego, w godzinach 8.00-16.00, od poniedziałku do piątku. Grupą opiekować się będzie 2 wychowawców wspieranych w razie potrzeby przez wolontariuszy lub wychowawców świetlicy. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych w wieku od 6 do 12 lat, ale program będzie skierowanych głownie do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. W programie m.in. wyjścia do kina, zajęcia ekologiczne w Lesie Łagiewnickim, zajęcia sportowe i wiele innych atrakcji.

Półkolonie są dofinansowane przez Urząd Miasta Łodzi, dlatego rodzice płacą 50 zła za tydzień, w ramach opłaty dzieci otrzymuję obiad, śniadanie trzeba przynieść z domu, zapewniamy ciepłą herbatę.


INFORMACJA DLA RODZICÓW PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2018

Tygodniowy koszt półkolonii: 50 zł (5 dni) za dziecko
Terminy wpłat za I i II tydzień półkolonii : od 8 do 12 stycznia 2018 r. (liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie)

WPŁATY TYLKO PRZELEWEM BANKOWYM!!!

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91 – 818 Łódź
nr konta: 29 1560 0013 2028 0025 1880 1005
(tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin turnusu, PLANETARIUM)

Karty zgłoszenia dziecka na półkolonie należy składać do 12 stycznia 2018 r. w recepcji lub sekretariacie CZP1

WPŁATA I ODDANIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
(RUBRYKA NR II ORAZ PODPIS RODZICA/OPIEKUNA!!!)
W TERMINIE JEST WARUNKIEM ZAPEWNIENIA DZIECKU MIEJSCA NA PÓŁKOLONIACH.


Uwaga:

Z powodów organizacyjnych ew. zwrot wpłaty za tydzień półkolonii jest możliwy wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej na 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów.
W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika, nieobecność w pojedyncze dni lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje.

Osoby, które będą potrzebowały fakturę za pobyt dziecka na półkoloniach proszone są o zgłoszenie się do kasy CZP 1 do dnia 12 stycznia 2018 r.         WYKAZ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2018     
DO GÓRY