UWAGA!

Zapisy na półkolonie zimowe 2021 będą przyjmowane
od godz. 8.00 17 grudnia 2020 r. (czwartek),
w Planetarium - filia nr 3 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

ZAPISY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE POD NR TELEFONU: 42 633 13 63.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią na półkoloniach dysponujemy miejscami dla 24 uczestników, po wyczerpaniu limitu istnieje możliwość zapisania dziecka na listę rezerwową. Osoby z tzw. listy rezerwowej informowane są o wolnym miejscu na półkoloniach przez organizatora telefonicznie; brak odpowiedzi do organizatora w ciągu 1 godziny powoduje skreślenie z listy i wpisanie kolejnej osoby wg. ustalonej kolejności w dniu zapisów.

W czasie rekrutacji obowiązują następujące zasady następujące zasady:

• PRAWO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH MAJĄ DZIECI Z KLAS I – IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, ZAMIESZKAŁE NA TERENIE MIASTA ŁODZI, BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE NAUKI,

• jedna osoba może zapisać maksymalnie dwoje dzieci lub rodzeństwo.

Koszt wypoczynku      60,00 zł za tydzień      4-8.01.2021,      (6.01.2021 nie ma zajęć)
                                           75,00 zł za tydzień      11-15.01.2021

Wpłat należy dokonywać na konto placówki:
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91 – 818 Łódź
nr konta: 29 1560 0013 2028 0025 1880 1005
(tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin turnusu, PLANETARIUM).

Wpłat należy dokonywać w terminie od 1 do 4 stycznia 2021, do dnia 5 stycznia prosimy o przesłanie lub okazanie potwierdzenia przelewu.

Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT za udział w półkoloniach.

Karta uczestnika półkolonii, regulamin półkolonii oraz informacja o płatnościach są dostępne na stronie internetowej www.planetarium.org.pl

Karty uczestnika należy dostarczyć do dnia 28 grudnia osobiście lub poczta elektroniczna na adres biuro@planetarium.org.pl.

»| KARTA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH |«
»| REGULAMIN PÓŁKOLONII CZP1 |«
»| INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH |«


UCZESTNICY ZOBOWIAZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DEKLARACJI ORAZ DO PRZESTRZEGANIA PROCEDUR»| Procedury do pobrania |«
    


    


    


    DO GÓRY