Klub Smerfów

Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lata umożliwiającew przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, w obecności opiekunów, zaadaptować się wśród grupy rówieśników i nawiązać pierwsze przyjaźnie.

Klub Smerfów
Klub Smerfów

Poprzez zabawy muzyczno-ruchowe Smerfiki rozwijają motorykę dużą, koordynację ruchową, orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Wdrażają się do pracy w grupie, uczą przestrzegania zasad oraz słuchania i wykonywania poleceń prowadzącego.

Klub Smerfów
Klub Smerfów

Działania plastyczne mają na celu usprawnienie motoryki małej, zapoznanie z różnymi technikami i materiałami plastycznymi, poznanie kolorów i faktur. Stawiamy na samodzielne wykonywanie prac przez dzieci, ponieważ rozwija to ich kreatywność, fantazję i daje wiarę we własne możliwości co procentuje w kolejnych latach edukacji.

Klub Smerfów
Klub Smerfów

Zapraszamy wszystkie maluchy w wieku od 2 do 4 lat.

Spotykamy się w poniedziałki i czwartki w godzinach::

9.15 - 10.45 - grupa I
11.00 - 12.30 - grupa II

Koszt zajęć:
80 zł za I semestr,
120 zł za II semestr.

Przynosimy buty na zmianę, uśmiech i zapał do zabaw muzyczno-ruchowo-plastycznych.

Klub Smerfów
Klub Smerfów
DO GÓRY