Klub Smerfów

Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lata umożliwiającew przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, w obecności opiekunów, zaadaptować się wśród grupy rówieśników i nawiązać pierwsze przyjaźnie.

Klub Smerfów
Klub Smerfów

Poprzez zabawy muzyczno-ruchowe Smerfiki rozwijają motorykę dużą, koordynację ruchową, orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Wdrażają się do pracy w grupie, uczą przestrzegania zasad oraz słuchania i wykonywania poleceń prowadzącego.

Klub Smerfów
Klub Smerfów

Działania plastyczne mają na celu usprawnienie motoryki małej, zapoznanie z różnymi technikami i materiałami plastycznymi, poznanie kolorów i faktur. Stawiamy na samodzielność wykonywania prac przez dzieci, ponieważ rozwija to ich kreatywność, fantazję i daje wiarę we własne możliwości co procentuje w kolejnych latach edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Klub Smerfów
Klub Smerfów

Zapraszamy wszystkie maluchy w wieku 2- 4 lat, które od września 2018 roku planują rozpocząć edukację przedszkolną.

Spotykamy się we wtorki i czwartki w godzinach:

9.30 -10.30 - grupa I
11.00 - 12.00 - grupa II
Przynosimy buty na zmianę, uśmiech i zapał do zabaw muzyczno-ruchowo-plastycznych.

Koszt zajęć to 70 zł za semestr.

Klub Smerfów
Klub Smerfów
DO GÓRY