Klub Smerfów

Klub Smerfów to zajęcia dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat umożliwiające w przyjaznej oraz bezpiecznej atmosferze zaadaptować się wśród grupy rówieśników i nawiązać pierwsze przyjaźnie.

Zajęcia podzielone są na trzy części. Pierwsza z nich - muzyczno-ruchowa kształtuje motorykę małą i dużą, koordynację wzrokowo-ruchową. Przy wspólnych zabawach zdobywamy umiejętności społeczne, rozwijamy twórcze myślenie. Część tematyczna pozwala poznać otaczający świat. Realizujemy zajęcia w nawiązaniu do pór roku, kolorów, kształtów, zawodów, zwierząt. W tej części również często odnosimy się do zagadnień związanych ze zdrowieniem, higieną i bezpieczeństwem. Zajęcia podsumowujemy pracą plastyczną, która ma na celu rozwijanie sprawności manualnej oraz grafomotoryki.

Podczas naszych zajęć odbywają się, również imprezy okolicznościowe dla uczestników, m.in.: Bal Jesienny, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka.

Spotykamy się w poniedziałki i czwartki w godzinach:
9.15 - 10.45 - grupa I
11.00 - 12.30 - grupa II

Pierwsze zajęcia już 20 września 2021
Zapisy przyjmujemy osobiście bądź pod numerem telefonu (do godz. 18:00): 42 633 13 63
Opłaty związane z zajęciami:
120 zł - I semestr
80 zł - II semestr

Klub Smerfów
Klub Smerfów

Klub Smerfów
Klub Smerfów

Smerfowe środy to zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci 3-4 letnich. Skierowane dla starszaków wybierających się w najbliższym czasie do przedszkola.

Pierwsze zajęcia już 27 października 2021

Zapisy pod numerem telefonu: 42 633 13 63
Spotykamy się w środy w godzinach:
10.00 - 12.00.

Opłaty związane z zajęciami:
50 zł za semestr

Poprzez zabawy muzyczno-ruchowe Smerfiki rozwijają motorykę dużą, koordynację ruchową, orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Wdrażają się do pracy w grupie, uczą przestrzegania zasad oraz słuchania i wykonywania poleceń prowadzącego.

Działania plastyczne mają na celu usprawnienie motoryki małej, zapoznanie z różnymi technikami i materiałami plastycznymi, poznanie kolorów i faktur. Stawiamy na samodzielne wykonywanie prac przez dzieci, ponieważ rozwija to ich kreatywność, fantazję i daje wiarę we własne możliwości co procentuje w kolejnych latach edukacji.

Zabieramy ze sobą buty na zmianę, uśmiech i zapał do zabaw muzyczno-ruchowo-plastycznych.

Klub Smerfów
Klub Smerfów

Klub Smerfów
Klub Smerfów

    


    


    


    DO GÓRY