PLANETARIUM - POMORSKA

Jesteśmy placówką położoną w samym centrum Łodzi, naszą działalność o zasięgu ogólnołódzkim chcemy łączyć z realizacją zadań skierowanych do lokalnej społeczności. Funkcjonujemy w ramach Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi i staramy się naszą aktywnością wpisywać w ofertą tej instytucji. Zadania edukacyjne realizujemy na wielu polach, poczynając od nauk ścisłych i przyrodniczych, poprzez humanistyczne po artystyczne. Jesteśmy otwarci na osoby w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach.
Najstarszą częścią naszej placówki jest Planetarium, w którym odbywają się zajęcia z astronomii. Z czasem uzupełnione zostały one o wykłady z tego zakresu i obserwacje astronomiczne oraz o pokazy eksperymentów i zajęcia z fizyki. Działalność w tych obszarach realizowana jest przez zajęcia grupowe, koła zainteresowań oraz cykl comiesięcznych spotkań „Człowiek i Wszechświat”.
Od roku 2016 w naszym budynku rozpoczęła funkcjonowanie świetlica dla dzieci i młodzieży szkolnej, a w okresie ferii zimowych i wakacji odbywająsię półkolonie. Otworzyliśmy się również na młodszych uczestników prowadząc Klub Smerfów dla dzieci w wieku 2-3 lat oraz zajęcia polisensoryczne.

DO GÓRY