PLANETARIUM

     Sercem naszej placówki i obiektem od którego wzięła ona nazwę jest planetarium wykonane z inicjatywy pana Mieczysława Borkowskiego przez pana Zbigniewa Solorza w latach 80-tych. Wyposażone jest ono w całkowicie analogowy rzutnik wyświetlający większość gwiazd znajdujących się na naszym niebie, widocznych nieuzbrojonym wzrokiem. Kopuła ma średnicę 6 m co pozwala na prowadzenie zajęć dla 28 osobowej grupy.

     Oficjalne uruchomienie urządzenia planetarium nastąpiło 1 września 1984 roku wraz z otwarciem Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi przez pierwszego dyrektora placówki oświatowej o charakterze dydaktycznym w zakresie astronomii. Od tego czasu pod kopułą prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży, związane głównie z geografią oraz astronomią.

Planetarium
Planetarium


Gwiazdy planetaryjne oraz rzutnik, źródło: fotolodz.pl

     Ekran sferyczny o średnicy 6 metrów, na którym jest wyświetlanych przez konsolę 6058 gwiazd wykonali pracownicy z Ostródy podobnie do konstrukcji jachtów z żywic i mat szklanej waty. Idealnie sferyczne kopyto żelbetowe pokryte siatką, przygotowane wcześniej przez łódzkie zakłady sztukatorskie dla idealnej gładkiej powierzchni gładzi gipsowej posłużyło do wykonania dwóch ekranów. Pierwszy ekran pocięty na 8 części został przetransportowany do I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach wymiany z SOPP PiOA w Łodzi za wykłute ręcznie diafragmy 24 rzutników nieba gwiaździstego do konsoli planetarium. Nauczyciel I LO Zbigniew Solarz wykonał trzy kopie kłutego przez siebie nieba dla Łodzi. Zostały one od 1982 roku oprawione przez Romana Bogackiego pod kontrolą Zbigniewa Solarza i menadżerskich czynów Mieczysława Borkowskiego w trzech kolejnych kompletach 24 rzutników konsoli planetarium. Pomagali w tym pracownicy i kierownicy łódzkich zakładów od optyki, narzędzi medycznych, chemicznych, obróbki metali oraz warszawskich zakładów optycznych. Władze oświatowe pomagały w realizacji inicjatywy M. Borkowskiego i innych miłośników astronomii Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. (PTMA)

Planetarium
Planetarium


Fragmenty folderu, z prawej matryce rzutników
Planetarium
PlanetariumWnętrze projektora i jeden z rzutników, fot. R. Jabłoński 2017

     W roku 2017 zostaje odnowione pomieszczenie planetarium. Wymieniane zostają również miejsca siedzące.

Planetarium
PlanetariumFoto R. Jabłoński, 2017

     Na pewno jeśli chodzi o wyposażenie i warunki techniczne nie możemy konkurować z supernowoczesnym planetarium w EC1, za to możemy zaoferować indywidualny kontakt uczestników z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz dostosowanie tematyki i sposobu prowadzenia zajęć do wieku i zainteresowań uczestników.

Do Planetarium zapraszamy grupy zorganizowane, przedszkolne, szkolne w ramach umówionych wcześniej zajęć. Osoby indywidualne mają możliwość skorzystania w ramach cyklu „Człowiek i Wszechświat” oraz w czasie Festiwalu Światła i Nocy Muzeów, bądź innych zorganizowanych grup.

Edukacja w planetarium to zupełnie inne zajęcia dydaktyczne. Nauka w „ciemności”, sprawia, że pozostają niesamowite wrażenia zarówno dla najmłodszych, jak i bardziej dojrzałych uczestników. Można dostrzec konstelacje, których nie zobaczymy nie tylko w Łodzi, ale również w najbliższych okolicach miasta. Jesteśmy w stanie podziwiać, jak wygląda „ruch sfery” nie tylko w Polsce, ale także na biegunie, czy bliżej równika!

Serdecznie zapraszamy!

Historia i aktualizacja – R. Jabłoński, 2020

Materiał w części historii, opracowany na podst. dawnej strony PiOA.

DO GÓRY