PÓŁKOLONIE LATO 2023

Regulamin rekrutacji na półkolonie w Planetarium – filia nr 3 CZP Nr 1 w Łodzi

Zapisy na półkolonie letnie 2023 w Planetarium - filia nr 3 CZP nr 1 w Łodzi ul. Pomorska 16A będą przyjmowane od 27 maja 2023 r. od godz. 10.00 (sobota). Jest to rekrutacja uzupełniająca zapisy online.
Zapisy będą odbywały się osobiście. Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane w drugiej kolejności (po zgłoszeniach osobistych) pod nr telefonu: 42 633 13 63.
Osoby z tzw. listy rezerwowej informowane są o wolnym miejscu na półkoloniach przez organizatora telefonicznie; brak odpowiedzi do organizatora w ciągu 1 godziny powoduje skreślenie z listy i wpisanie kolejnej osoby wg. ustalonej kolejności w dniu zapisów.
W czasie rekrutacji obowiązują następujące zasady:

• prawo uczestnictwa w półkoloniach mają dzieci z klas I – VI szkół podstawowych, zamieszkałe na terenie miasta Łodzi, bez względu na miejsce nauki;
• jedna osoba może zapisać maksymalnie dwoje dzieci lub rodzeństwo.

Koszt wypoczynku: Za I - II turnus: 300 zł (60 zł), za III i więcej turnusów: 375 zł (75 zł)

Wpłat należy dokonywać na konto placówki:
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91 – 818 Łódź
nr konta: 63 1240 1037 1111 0011 0919 0281
(tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin turnusu, Planetarium).

Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

Termin wpłat: do 7 czerwca 2023 r.

Karty uczestnika należy dostarczyć osobiście lub pocztą elektroniczną na adres biuro@planetarium.org.pl w terminie: do 7 czerwca 2023 r.

| KARTA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH |

| KARTA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH 2 |

| ZAŁĄCZNIK RODO DO KARTY ZGŁOSZENIA NA PÓŁKOLONIE |

| REGULAMIN PÓŁKOLONII CZP1 |

| INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH |


    


    


    


    DO GÓRY