ZAJĘCIA DLA GRUP - ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

Wewnątrz i na zewnątrz

Właściwie to tylko malowanie farbą plakatową. Ważne jest jednako co malujemy, a właściwie sposób w jaki oglądamy pracę.
Malujemy przezroczyste sześciany (to znaczy sześcienne stelaże owinięte folią). Temat pracy może być dowolny (np.: świat wokół mnie, albo kosmos). Po zakończeniu malowania efekty można podziwiać zarówno od zewnątrz jak i wchodząc do środka.
Wrażenia mogą być punktem wyjścia do ciekawej rozmowy z uczestnikami.
Po wyschnięciu pracę można zwinąć w rulon i zabrać ze sobą i wykorzystać jako dekorację klasy.

Wiek uczestników
Od 6 lat
Liczebność grupy
do 30 osób
Miejsce zajęć
sala plastyczna
Czas trwania
90 min
Wewnątrz i na zewnątrz
Wewnątrz i na zewnątrz


Działamy razem

Są to zajęcia integracyjne. Z tym, że nie jest to integracja na poziomie podstawowym, gdy dzieci mają zapoznać się ze sobą. Są one nastawione na rozwijanie relacji w grupie oraz poznanie i eliminację pojawiających się barier interpersonalnych.
Punktem wyjścia jest dostarczenie uczestnikom materiału w postaci wspólnych przeżyć podczas grupowego działania. Na tej podstawie wspólnie analizujemy nasze zachowania i towarzyszące im emocje.
Uczestnicy w grupach rozwiązują zadania logiczne, konstrukcyjne, słowne, a na koniec z odcisków rąk tworzą wspólną płaskorzeźbę.
Zajęcia są rejestrowane kamerą wideo, nagranie może być wykorzystane w czasie kolejnych zajęć.

Wiek uczestników
od 10 lat
Liczebność grupy
do 30 osób
Miejsce zajęć
sala warsztatowa
Czas trwania
90 min
Działamy razema zewnątrz


Moje miejsce w klasie

Warsztaty pomyślane, jako kontynuacja „Działamy razem”. W czasie warsztatów uczestnicy oglądają film z tych warsztatów wyrażają swoją opinię na ich temat oraz kończą prace z płaskorzeźbą- malują ją.
Osią zajęć jest wykonanie mapy klasy, na której uczniowie w grupach pokazują schemat relacji między kolegami. Warsztat zamyka rozmowa o tych relacjach i sposobie ich przedstawienia.

Wiek uczestników
od 10 lat
Liczebność grupy
do 30 osób
Miejsce zajęć
sala warsztatowa
Czas trwania
90 min
Moje miejsce w klasie
Moje miejsce w klasie


Nasza klasa

Zajęcia przeznaczone dla klasy szóstych, mające być chwilą refleksji i podsumowaniem 6 lat funkcjonowania w jednej grupie.
Podstawą zajęć jest wykonanie wspólnej pracy plastycznej, malowanej na rozpiętej przestrzennie przezroczystej folii, mającej tworzyć obraz klasy. Pracę można malować i oglądać zarówno od wewnątrz i zewnątrz.
Podsumowaniem jest rozmowa dotycząca najważniejszych przeżyć wewnątrz klasy oraz uczuć towarzyszących rozstaniu.

Nasza klasa
Nasza klasa


Rywalizacja czy współpraca

Tematem warsztatu są korzyści i straty wynikające z rywalizacji. Zajęcia składają się z 2 części, w pierwszej losowo podzieleni na grupy uczestnicy integrują się w ramach swoich grup.
W kolejnym etapie grupy grają ze sobą w grę będącą odmianą „Dylematu więźnia” mogą w jej trakcie odczuć wartość współpracy i rywalizacji.
Podsumowaniem jest rozmowa o uczuciach towarzyszących wygranej, przegranej, traktowaniu partnera, jako przeciwnika, wroga lub ofiary.

Wiek uczestników
od 10 lat
Liczebność grupy
do 30 osób
Miejsce zajęć
sala warsztatowa
Czas trwania
90 min


Moja złość

Wyrażanie emocji jest trudnym problemem. W grupie zazwyczaj mamy problem z tymi, którzy wyrażają je w sposób niekontrolowany, jak i tymi, którzy starannie je ukrywają. Specjaliści twierdzą, że najgorsza jest złość ukrywana, zatruwająca relacje, często wywołująca nieprzewidywalne zachowania, nieadekwatne do aktualnej sytuacji.
Warsztat ma pomóc uczestnikom „skontaktować się” z własnymi, negatywnymi uczuciami i pokazać metody radzenia sobie z nimi.
W trakcie warsztatu oprócz standardowych form psychoedukacyjnych stosujemy zabawę gliną.

Wiek uczestników
od 10 lat
Liczebność grupy
do 30 osób
Miejsce zajęć
sala warsztatowa
Czas trwania
90 min


Stres

Zajęcia przeznaczone są dla uczestników znajdujących się w szczególnie stresującej sytuacji. Takim przeżyciem jest dla uczniów klas szóstych sprawdzian kompetencji.
W czasie warsztatu wiedzę dotyczącą stresu przekazujemy uczestnikom poprzez ćwiczenia i zabawy plastyczne. Oprócz tego prezentujemy im techniki relaksacyjne i pomagające zwalczać stres.

Wiek uczestników
od 10 lat
Liczebność grupy
do 30 osób
Miejsce zajęć
sala warsztatowa
Czas trwania
90 min
Stres
Stres


Zajęcia integracyjne

Dla młodszych klas szkoły podstawowej mamy przygotowane propozycje zajęć integracyjnych w czasie których uczestnicy poprzez wspólną zabawę oraz grupowe rozwiązywanie problemów lepiej się poznają i uczą współpracy. Zajęcia zalecane są dla klas pierwszych, ale i starsze klasy mogą z nich korzystać.
Zajęcia prowadzi dwóch trenerów, nauczyciel jest obserwatorem. Taki podział ról pozwala po zakończeniu zajęć wymienić cenne spostrzeżenia na temat uczniów.

Wiek uczestników
6-10 lat
Liczebność grupy
do 30 osób
Miejsce zajęć
sala warsztatowa
Czas trwania
90 min
Zajęcia integracyjne
Zajęcia integracyjne


Zajęcia świąteczne

To dwie propozycje: dotyczące Andrzejek oraz Wielkanocy. W czasie zajęć andrzejkowych, pośród wielu wróżb lejemy prawdziwy wosk a następnie interpretujemy sens woskowych odlewów.
Z okazji Wielkanocy malujemy prawdziwe jajka posługując się technika batikową, czyli woskujemy je i farbujemy na przemian lub w wersji prostszej, za to bardziej kolorowej, woskowanie zastępujemy malowaniem pastelami olejnymi.
Oprócz tego możemy część zajęć plastycznych przeprowadzić tak, by produkt końcowy mógł być prezentem dla mamy, taty, babci, dziadka...

Wiek uczestników
6-10 lat
Liczebność grupy
do 30 osób
Miejsce zajęć
sala warsztatowa
Czas trwania
90 min
Zajęcia świąteczne


 

KOSZTY MATERIAŁÓW

Zajęcia są bezpłatne, uczestnicy pokrywają jedynie koszty materiałów,
które na jednego uczestnika wynoszą:

Zajęcia psychoedukacyjne i integracyjne 2 zł

Zajęcia świąteczne 4 zł

Ponadto przy niektórych zajęciach uczestnicy będą proszeni o przyniesienie materiałów w postaci opakowań po napojach, jogurtach itp.


DO GÓRY