KOŁA ZAINTERESOWAŃ - ŚWIAT FIZYKI, ASTRONOMII I MATEMATYKI

Koło dla młodzieży z klas Vi VI szkoły podstawowej oraz gimnazjów zainteresowanej naukami ścisłymi. Szczegółowa tematyka zajęć koła zostanie wypracowana wspólnie (aby w możliwie największym stopniu była dostosowana do potrzeb i propozycji uczestników). Orientacyjnie w ramach tej tematyki winny znaleźć się:


• Ciekawe problemy, tematy, teorie ze światafizyki, astrofizyki, astronomii, kosmologii i matematyki, ilustrowane prezentacjami, filmami i programami edukacyjnymi. Osoby chętne będą mogły osobiście przygotować i zaprezentować interesujący je temat.
• Eksperymenty fizyczne - związane z problematyką zajęć oraz tematami realizowanymi aktualnie na lekcjach fizyki w szkole.
• Zajęcia pod kopułą planetarium: mechanika nieba, gwiazdozbiory, ciekawe obiekty, orientacja na niebie.
• Obserwacje astronomiczne ciekawych obiektów nieba z użyciem teleskopu.
• Historia poznawania świata – idee i znane postaci fizyki, matematyki, astronomii, techniki, filozofii, od czasów starożytnych do współczesności.
• Przeszłość Ziemi: jej powstanie, epoki geologiczne, ewolucja życia.
• Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów szkolnych z fizyki i matematyki (trudne zadania, niezrozumiałe tematy).

Zajęcia koła będą odbywać się prawdopodobnie w piątki od godz. 15.00 do 17.15.

Pragnę podkreślić, że nie ma znaczenia to, czy wyniki szkolne z fizyki i matematyki są „imponujące”, czy też nie. Zasadnicze bowiem znaczenie ma tu autentyczna pasja i pragnienie zajmowania się w przyszłości , w życiu dorosłym,„sprawami tajemnic Wszechświata” w sposób naukowy.

Serdecznie zapraszam!

Stanisław Węcław

ŚWIAT FIZYKI, ASTRONOMII I MATEMATYKI
DO GÓRY