URODZINY ŚWIETLICY


ŚWIETLICA PLANETARIUM

W placówce działa świetlica dla dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia.

W ramach działania świetlicy oferujemy:

pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych;

zajęcia plastyczne;

zajęcia sportowe, wycieczki rowerowe;

projekcje filmowe;

imprezy okolicznościowe np. Andrzejki, Mikołajki, Ostatki itp.;

wycieczki i wyjścia integracyjne.

Posiadamy pracownię komputerową oraz konsolę x-box.

Udział w zajęciach świetlicy jest bezpłatny.

W świetlicy działa projekt "Drabina Marzeń" organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, który umożliwia uczestnikom udział w bezpłatnych korepetycjach z języka angielskiego, niemieckiego i polskiego, matematyki, a także w zajęciach komputerowych. Uczestnicy mają również możliwość skorzystania z pomocy psychologa i logopedy. W ramach projektu organizowane są również wycieczki po Łodzi i regionie. Uczestnicy projektu mają zapewnione wyżywienie w postaci drugiego śniadania.

Świetlica Planetarium
Świetlica Planetarium

Godzinny otwarcia Świetlicy :

Poniedziałek – piątek 13.00 – 19.00

Sobota 10.00 – 15.00

Świetlica Planetarium
Świetlica Planetarium

Plan imprez organizowanych w Świetlicy Planetarium:

1. „5 Urodziny świetlicy” - 11 września (piątek)

2. „Halloween” - 30 października 2020 r. (sobota)

3. „Wieczór wróżb andrzejkowych” – 27 listopada 2020 r. (piątek)

4. „Mikołajki” - 4 grudnia 2020 r. (piątek)

5. „Spotkanie wigilijne z Mikołajem” - 23 grudnia 2020 r. (środa)

6. „Walentynki” - 12 luty 2021 r. (piątek)

7. „Ostatki” - 16 lutego 2021 (wtorek))

8. „Bal karnawałowy” - 29 stycznia 2021 r. (piątek)

9. „Powitanie wiosny” - 20 marca 2021 r. (sobota)

9. „Jajeczko” - 2 kwietnia 2021 r. (piątek)

10. „Dzień dziecka” - 1 czerwca 2020 r. (wtorek)

11. „Powitanie lata” - 25 czerwca 2021 (piątek)


Świetlica Planetarium
Świetlica Planetarium
Świetlica Planetarium
Świetlica Planetarium

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Świetlicy Planetarium.

REGULAMIN

„Świetlicy Planetarium”
w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16 a

1. Uczestnikami świetlicy mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat:
2. Uczestnicy przychodzą i wychodzą ze świetlicy samodzielnie, chyba, że rodzice lub opiekunowie prawni zadeklarują inaczej.
3. Uczestnicy świetlicy zobowiązani są, do respektowania wszystkich poleceń pracowników Planetarium-filia nr CZP nr 1.
4. Na terenie budynku obowiązuje zmiana obuwia.
5. Za dewastowanie i przywłaszczenie mienia rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność materialną (Kodeks Cywilny art. 427).
6. Na terenie placówki i obrębie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu i zażywania substancji odurzających.
7. Uczestnicy podczas pobytu w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.
8. Na udział w zajęciach powinni wyrazić zgodę rodzice/opiekunowie prawni poprzez wypełnienie deklaracji.

Marcin Wojtczak
Kierownik
Planetarium-filia nr CZP nr 1.


                REGULAMIN     


    


    


    


    DO GÓRY