Klauzula informacyjna dla uczestników /rodziców/ opiekunów dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@czp1.elodz.edu.pl
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP
5. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd,
6. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
7. każdemu przysługuje prawo do:
|dostępu do jego danych,| sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub | wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; | bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów; | przenoszenia danych; | wniesienia skargi do organu nadzorczego; | cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie. |
8. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
9. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
11. dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Kliknij, aby zamknąć tę informację.
PÓŁKOLONIE ZIMA 2023

Terminy półkolonii:      16-20.01.2023      i      23-27.01.2023

Koszt wypoczynku      100,00 zł za tydzień (20 zł dziennie)

Wpłat należy dokonywać na konto placówki:
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91 – 818 Łódź
nr konta: 63 1240 1037 1111 0011 0919 0281
(tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin turnusu, PLANETARIUM).

Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

Termin wpłat: do 7 stycznia 2023 r.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: biuro@planetarium.org.pl

Karta uczestnika półkolonii, regulamin półkolonii oraz informacja o płatnościach są dostępne na stronie internetowej  www.planetarium.pl, www.facebook.com/planetariumpomorska

Karty uczestnika należy dostarczyć do dnia 9 stycznia 2023 r. osobiście lub pocztą elektroniczną na adres:  www.planetarium.pl biuro@planetarium.org.pl

| KARTA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH |
| ZAŁĄCZNIK RODO DO KARTY ZGŁOSZENIA NA PÓŁKOLONIE |
| REGULAMIN PÓŁKOLONII CZP1 |

    


    


    


    
| KARTA ZGŁOSZENIA DO PRACOWNI - CZP 1 UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO |«
| KARTA ZGŁOSZENIA DO PRACOWNI - CZP 1 UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO |«
DO GÓRY