KADRA

Joanna Ferska-Rzepka

Joanna Ferska-Rzepka
wychowawczyni świetlicy i klubu Smerfów

Grażyna Hryniewicka-Dylak

Grażyna Hryniewicka-Dylak
wychowawczyni świetlicy, prowadzi zajęcia plastyczne

Remigiusz Jabłoński

Remigiusz Jabłoński
prowadzi zajęcia astronomiczne w planetarium, obserwacje astronomiczne oraz zajęcia doświadczalne w eksperymentarium

Monika Jakubowska

Monika Jakubowska
wychowawca świetlicy

Cezary Koneczny

Cezary Koneczny
nauczyciel fizyki, prowadzi koła fizyczne, zajęcia astronomiczne w planetarium oraz doświadczalne i wykładowe w zakresie fizyki

Jarosław Kubiak

Jarosław Kubiak
wychowawca świetlicy i Klubu Smerfów

Jędrzej Markiewicz

Jędrzej Markiewicz
prowadzi zajęcia z fotografii

Jędrzej Markiewicz

Marcelina Nowicka
wychowawczyni świetlicy oraz klubu Smerfów, prowadzi zajęcia psychologiczne, psychoedukacyjne i plastyczne

Stanisław Węcław

Stanisław Węcław
prowadzi zajęcia doświadczalne w zakresie fizyki.

Marcin Wojtczak

Marcin Wojtczak
kierownik, prowadzi zajęcia plastyczne i psychoedukacyjne, wychowawca świetlicy
DO GÓRY